Regulamin Sklepu

§ 1 Preambuła

Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników sklepu internetowego gwiazdoholik.pl oraz zasady jego funkcjonowania.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego Gwiazdoholik.pl jest podmiot zwany następująco:

  • J&F Investing Sp z o.o 
  • NIP: 6222833376
  • KRS: 0000875618
  • REGON: 387772783
  • z siedzibą w Sobótka 91, Kod pocztowy: 63-450, Kraj: Polska 

          email: kontakt@gwiazdoholik.pl
          tel.: 514 537 437

świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

2. Zarówno układ elementów graficznych oraz układ treści, jak i sama treść serwisu, w tym zamieszczone zdjęcia stanowi własność sklepu internetowego Gwiazdoholik.pl i korzysta z ochrony prawnej na mocy przepisów prawa autorskiego.
3. Znak towarowy Projektor Gwiezdny™ jest znakiem zastrzeżonym.

§ 3 Definicje

1. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1 Bon podarunkowy – Bon towarowy na okaziciela, umożliwiający Klientowi zapłatę ceny Produktu w sklepie stacjonarnym, do wartości zgromadzonych na tym bonie środków pieniężnych utrwalony na nośniku materialnym (karta plastikowa, papierowa) lub w postaci cyfrowej (w pliku w formacie pdf).

1.2 Dzień roboczy – Jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.3 Formularz rejestracji – Formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

1.4 Formularz zamówienia – Usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.

1.4 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego. 

1.5 Konto – usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.

1.7 Newsletter – Usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym.

1.8 Produkt – Dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.9 Sprzedawca – Podmiot prawny – J&F Investing Sp. z o.o.  z siedzibą w Sobótka 91 , Kod pocztowy: 63-450, Kraj: Polska

1.10 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Dostawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

1.11 Zamówienie – Oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.

1.12 Magazyn/dostawca – Podmiot pełniący wysyłkę produktu dla Sprzedawcy. 

1.13 Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz.827 z późn. zm.),

§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

1. Klient może złożyć zamówienie po zarejestrowaniu poprzez swoje konto jak również nie posiadając konta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia. 

2. Podane na stronie ceny są cenami (BRUTTO) w polskich złotych. (PLN) 

3. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia. W procesie zamówienia nie powstaje żaden ukryty koszt. 

4. Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią regulaminu i go zaakceptować. Akceptacja regulaminu jest obowiązkowa. W przeciwnym razie transakcja nie dojdzie do skutku. 

5. Zaakceptowanie wypełnionego formularza zamówienia poprzez kliknięcie hasła „Zapłać za zamówienie” jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży. 

6. Po dokonaniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia. 

7. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.

§ 5 Warunki i termin płatności

1. Klient ma do dyspozycji następujące formy płatności:

1.1 Płatność za pomocą systemu szybkich płatności: Przelewy24, PayNow, BlueMedia.

1.2 Płatność za pomocą Blik, Ekspresowe przelewy, karty płatnicze, dzięki usługom oferowanym przez bramkę płatnicza: Przelewy24, PayNow, Blue Media

2. Po złożeniu zamówienia i nieopłaceniu go w czasie 15 min poprzez udostępnione przez nas formy płatności umowa sprzedaży zostaje rozwiązana z winy Klienta, a zamówienie automatycznie anulowane.

3. Operatorem płatności jest serwis przelewy24.pl, której właścicielem jest spółka: PayPro SA, a nadzór nad aspektami prawnymi sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego,

4. Operatorem płatności jest serwis PayNow, której właścicielem jest spółka: mBanku S.A, a nadzór nad aspektami prawnymi sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

6. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro

 

§ 6 Warunki i termin dostawy zamówienia

1. Klient jest odpowiedzialny za podanie poprawnego adresu e-mail oraz za to, aby był on aktualny. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skontaktowania się z Klientem w przypadku podania nieaktualnego lub błędnego adresu e-mail. 

2. W przypadku wyboru płatności przelewem lub kartą płatniczą zamówienie zostanie przekazane do realizacji po chwili uznania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy. 

3. Termin realizacji zamówień to 24h w dni robocze, wolne od świąt. 

4. Dostawa produktu dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Dostawa Produktów o wartości powyżej 70zł jest bezpłatna do Klienta, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Wysyłka i zwrot” oraz w trakcie składania Zamówienia. 

6. Nie ma możliwości odbioru osobistego zakupów dokonywanych w sklepie internetowym. 

7. Czas transportu produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-2 dni robocze. 

8. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem może uniemożliwić wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

§ 7 Reklamacje i zwroty

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.

2. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres kontakt@gwiazdoholik.pl z dopiskiem tytułowym – Reklamacja + „imię nazwisko” + „nr zamówienia”
-> Szczegółowo opisana procedura zwrotu opisana jest pod adresem https://gwiazdoholik.pl/wysylka-i-zwrot/

3. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nie naruszonym, według instrukcji przekazanej podczas konwersacji mailowej.

4. Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest potwierdzenie sprzedaży.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu dostępny na stronie gwiazdoholik.pl oraz potwierdzenie sprzedaży. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.

6. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży, podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

7. W przypadku zauważonych braków, wad w przesyłce lub niezgodności z zamówieniem, prosimy o niezwłoczny kontakt z naszym BOK nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od momentu odbioru przesyłki od kuriera.

8. Rezygnacja z zamówienia przed otrzymaniem paczki jest możliwa do momentu niezrealizowania przez sprzedawcę zamówienia (konieczny jest pilny kontakt).

9. Klient chcący odstąpić od umowy kupna, zobowiązany jest do: 

  • Zwrotu produktu – Projektora Gwiezdnego.
  • Odpowiedniego zabezpieczenia paczki przed uszkodzeniami.
  • Zwrotu całości dostarczonego towaru w nienaruszonym stanie i oryginalnym pudełku (Poszczególne części przesyłki wymienione następująco: Karton, Projektor, Pilot, Kabel, Wypełnienie Pudełka). 
Wszelkie przypadki obniżenia wartości produktu przez klienta na przykład poprzez zniszczenie projektora, pudełka, kabla lub pilota będą rozpatrywane indywidualnie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu towaru lub zmniejszenia kwoty zwrotu za produkt w przypadku, gdy szkoda wywołana przez klienta jest nieznaczna. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zwracany towar.

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres kontakt@gwiazdoholik.pl .

2. W przypadku odstąpienia od umowy konsument odpowiada materialnie jedynie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż jest to konieczne do oceny ich właściwości, cech i funkcjonalności. 

3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy. 

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za towar zgodnie z opisem: 
a. Przy płatności za pobraniem lub przy przedpłacie na konto bankowe na numer konta podany w formularzu 
b. Przy płatności Paypal na konto Paypal z którego zamówienie zostało opłacone. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem. 

4. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

§ 9 Dane osobowe i pliki cookies

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celu realizacji zamówienia. 

2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta również w inny celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu jego zgody. 

3. Dane osobowe użytkowników serwisu są chronione, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, w najlepszy możliwy sposób, uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. 

4. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy. 

5. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remartketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania sklepu internetowego. 

6. Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta. W takiej sytuacji, korzystanie ze sklepu internetowego przez Klienta może być utrudnione. 

7. Sprzedawca niniejszym wskazuje, że pliki cookies moga być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.

§ 10 Zasady gwarancji

1. Zawarcie umowy sprzedaży Produktów przez Strony oznacza, że niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji zostały przyjęte i zaakceptowane przez Kupującego bez zastrzeżeń. Wyłącza się zastosowanie wzorców umów Kupującego (w szczególności ogólnych warunków gwarancji i wzorów umów oraz regulaminów). 

2. Zakres ochrony gwarancyjnej 

2.1 Jeżeli nie uzgodniono inaczej, Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji co do jakości rzeczy, na nabyte Produkty. 

2.2 Sprzedawca zapewnia, że Produkty są dobrej jakości oraz nadają się do normalnego funkcjonowania, jakiego można od nich oczekiwać w kontekście ich użytkowego przeznaczenia. 

2.3 Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedawanych Produktach. 

2.4 Gwarancja nie obejmuje w szczególności wad Produktów powstałych w wyniku: – czynników zewnętrznych takich jak m.in.: uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne, zalania, nadmierne zabrudzenie, – nieprawidłowego doboru Produktu, – nieprawidłowego transportu i magazynowania Produktu, – nieprawidłowej instalacji Produktu, – wszelkich postaci użytkowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, – wszelkich postaci użytkowania Produktu w nieodpowiednich warunkach, – wadliwego działania innych instalacji (np. elektrycznej, grzewczej itp) lub wadliwego działania innych urządzeń mających wpływ na działanie Produktu, – uszkodzeń Produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami akcesoriów i materiałów, – uszkodzeń wynikających ze zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły wyższej (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne itp.), 

2.5 Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu oraz części i materiałów eksploatacyjnych. 

2.6 Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku stwierdzenia: – ingerencji w Produkt przez osoby nieuprawnione, w tym szczególności w zakresie dokonania przez Kupującego jakiejkolwiek modyfikacji lub naprawy Produktu; – nieprzestrzegania obowiązku dokonywania okresowych przeglądów konserwacyjnych jeśli są one wymagane. 

2.7 Gwarancja nie obejmuje Produktu, którego na podstawie przedłożonych dokumentów oraz danych znajdujących się na Produkcie, nie można zidentyfikować, jako Produktu zakupionego u Sprzedawcy.

3. Czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej 

3.1 Termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia zakupu Produktu. 

3.2 Uprawnienia z gwarancji będą realizowane w Polsce w siedzibie Sprzedawcy.

4. Postępowanie w przypadku ujawnienia wady 

4.1 4.1 W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wady objętej gwarancją, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Sprzedawcę na piśmie, wypełniając i wysyłając formularz reklamacyjny zawierający: -nazwę Produktu, datę zakupu, numer faktury VAT lub innego dokumentu księgowego wystawionego w związku z zakupem Produktu, -adres miejsca eksploatacji Produktu, -termin ujawnienia wady, -okoliczności ujawnienia wady, -na czym polegają nieprawidłowości w działaniu Produktu.

4.2 W przypadku ujawnienia wady, Kupujący zobowiązany jest podjąć czynności mające na celu zapobieżenie dalszym uszkodzeniom lub powstaniu szkód, w tym także wyłączyć Produkt z użytkowania, jeżeli jest to niezbędne. 

4.3 W celu realizacji gwarancji Kupujący zobowiązany jest dostarczyć Produkt do siedziby Sprzedawcy. Za prawidłowe opakowanie i dostarczenie Produktu do Sprzedawcy odpowiada Kupujący.

4.4 W przypadku, gdy zgłoszenie gwarancyjne okaże się w pełni uzasadnione, koszty przewozu Produktu do siedziby Sprzedawcy ponosi Sprzedawca, przy czym koszty te powinny być dokumentowane oraz ekonomicznie uzasadnione.

4.5 Po dostarczeniu Produktu przez Kupującego, Sprzedawca jest zobowiązany – według swojego wyboru – do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w pkt 3.1 powyżej. Sprzedawca poinformuje Kupującego odnośnie wybranego sposobu usunięcia ujawnionej wady lub o braku podstaw do uwzględnienia zgłoszenia gwarancyjnego. 

4.6 Sprzedawca wykona obowiązki gwarancyjne w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia Produktu przez Kupującego. W przypadku jednak, gdyby z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy okazało się to niemożliwe, Sprzedawca jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w najszybszym, możliwym terminie, przy uwzględnieniu rodzaju wady, jej rozmiaru, aktualnych możliwości technicznych oraz realnych możliwości uzyskania części lub zamiennego Produktu od dostawców. 

4.7. Po wykonaniu obowiązków gwarancyjnych, Sprzedawca poinformuje Kupującego o wykonaniu naprawy oraz dostarczy na swój koszt i własnym działaniem Produkt do miejsca, w którym go otrzymał od Kupującego. 

4.8. Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji, Sprzedawca dostarczy Kupującemu wolny od wad Produkt w zamian za Produkt wadliwy lub przeprowadzi istotną naprawę Produktu objętego niniejszą gwarancją, bieg okresu gwarancji rozpoczyna się na nowo od momentu dostarczenia Produktu wolnego od wad lub zwrotu Kupującemu Produktu naprawionego. W przypadku napraw, które nie były istotne, okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas, w którym użytkownik nie mógł korzystać z Produktu ze względu na wystąpienie wady. 

4.9 Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Gwaranta z tytułu rękojmi.

§ 10 Prawa autorskie

1. Prawa autorskie Strona internetowa Sprzedawcy jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i wszelkie prawa autorskie przysługują wyłącznie Sprzedawcy

2. Sprzedawca oświadcza, że wszelkie materiały zamieszczone na stronie internetowej, w tym materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne oraz ich układ stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.

3. Sprzedawca wyłącza możliwość kopiowania, powielania, modyfikacji, dystrybucji bądź innych form komercyjnego wykorzystania materiałów będących własnością Sprzedawcy, których mowa w ust. 1, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.

§ 11 Zamówienia Przedsprzedażowe

1.Produkty objęte przedsprzedażą będą dostępne do wysyłki dopiero po dostarczeniu ich do magazynu Sprzedawcy. Prosimy zauważyć, że data dostawy produktów objętych przedsprzedażą jest przewidywana i może ulec zmianie w zależności od dostawy producenta. 

2.W przypadku zmiany daty dostawy, Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie za pośrednictwem podanego przez niego adresu e-mail. 

3.W przypadku zmiany daty dostawy, Klient ma możliwość przeniesienia zamówienia na późniejszy termin.

Produkty objęte przedsprzedażą będą dostępne do wysyłki dopiero po dostarczeniu ich do magazynu Sprzedawcy. Prosimy zauważyć, że data dostawy produktów objętych przedsprzedażą jest przewidywana i może ulec zmianie w zależności od dostawy producenta. W przypadku zmiany daty dostawy, Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie za pośrednictwem podanego przez niego adresu e-mail, zgodnie z zapisami §11 ust. 1 i 2 regulaminu sklepu internetowego. W przypadku zmiany daty dostawy, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z zapisami §8 ust. 1 i 2 regulaminu sklepu internetowego lub do przeniesienia zamówienia na późniejszy termin, zgodnie z zapisami §5 ust. 3 regulaminu sklepu internetowego. Klient jest odpowiedzialny za podanie poprawnego adresu e-mail oraz za to, aby był on aktualny, zgodnie z zapisami §6 ust. 1 regulaminu sklepu internetowego.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Aktualny Regulamin sklepu Internetowego jest publikowany na stronie gwiazdoholik.pl oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną na wskazany w formularzy rejestracyjnym adres e-mail.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy sprzedaży.

4. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia Regulaminu zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

Zanim wyjdziesz !

Czy wiesz, że dzisiaj możesz otrzymać 10% zniżki na zakupy?
Wystarczy, że podczas zakupu wprowadzisz kod podany poniżej.

GWIAZDA15

0
TWÓJ KOSZYK
  • Brak produktów w koszyku.